zameranie spoločnosti

Spoločnosť emst s.r.o. bola založená 08.06.2011.

Meno spoločnosti vyjadruje portfólio ponúkaných služieb,
v oblasti automatizovaných systémov. Programovanie PLC a  SCADA systémov je základom našich služieb. Uvádzanie do prevádzky, diagnostika porúch či servis rozširujú toto port-fólio. Konzultačné aktivity, navrhovanie riešení robia z nás zaujímavých partnerov pre našich klientov.

 

 

Víziou spoločnosti je stať sa spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre každého zákazníka.  

„ Načúvame Vašim portebám.. "