Kontakt


Konateľ: Ing. Milan Šmotlák
mobil: +421 911 446 032
e-mail: milan.smotlak alt+V emst.sk

 

Sídlo

Jazerná 592/7
927 01 Šaľa
Slovenská republika

Kancelária

Ulica Petra Pázmaňa 49/3
927 01 Šaľa
Slovenská republika


Identifikačné údaje

Zápis v OR OS Trnava, odd. Sro, vložka 27622/T
IČO: 46211144
DIČ: 2023294515
IČ DPH: SK2023294515
Výpis OR OS

Bankové spojenie

Číslo účtu: 2922860153/1100
IBAN: SK0711000000002922860153
SWIFT: TATR SK BX