(E) Inžiniering

Softvérový inžiniering. Programovanie riadiacich systémov Siemens, Beckhoff, RA, ... ako aj programovanie SCADA systémov WinCC/OA, InTouch, Promotic ... Komplexné riešenia alebo programovanie drobných úloh. Uvádzanie do prevádzky nami dodaných systémov, prípadne Vami dodaných systémov.

 

 

(M) Manažment

Manažment projektov. Analýza vstupných požiadaviek, plánovanie, monitorovanie, dokončenie a odovzdanie. Budovanie spoľahlivého vzťahu ku koncovému zákazníkovi aby sa k Vám rád vrátil s ďalším zadaním. Vďaka našim skúsenostiam je možné predísť neskorším problémom pri odovdzávaní.

 

 

(S) Služby a riešenia

Konzultaččinnosť v oblasti automatizácie, poskytovanie riešení. Diagnostika chýb, servis, technická asistencia či doprovod výroby. Diaľková správa Vášho riadiaceho systému.

 


(T) Školenia

Realizácia školení na SCADA a PLC systémy pre rôzne odborné úrovne Vašich zamestnancov.